Prophecy Lyrics

The Seer Speaks...

Yénillor morne
tulinte I quettar
tercàno nuruva

Hlasta! Qyetes
Hfirimain:

The Ringspell...